Il·lustració

PROXIMITAT

PROXIMITATTan a prop, tan radiants Doncs això,…