Elaborador que estima lo producte

L’elaborador o manufacturer pren cura de la feina del productor i del seu fruit.
S’encarrega d’empaquetar i presentar el producte al seu punt d’origen, donant valor a la comunitat local.