Productor que estima la terra

L’origen del producte és el que inicia la cadena de valor.
El productor que cuida la terra recull un millor fruit i assegura el seu futur.