OLID’OLIVAVERGEEXTRA

Això ha estat la base del comerç de sempre,fins que alguns eslabons ja no deixen crèixer la resta.Si estrenquen certes cadenes, hi ha comunitats que abandoneni es perjudica el producte i el consumidor.

CAFÈEXTRA

Això ha estat la base del comerç de sempre,fins que alguns eslabons ja no deixen crèixer la resta.Si estrenquen certes cadenes, hi ha comunitats que abandoneni es perjudica el producte i el consumidor.

Oliveres de Francisco Cid, Xerta

EL PRODUCTOR

Francisco Cid

XERTAAixò ha estat la base del comerçde sempre,fins que alguns eslabons ja nodeixen crèixer la resta.Si estrenquen certes cadenes, hiha comunitats que abandoneni es perjudica el productei el consumidor.

EL PRODUCTOR

COCAOL

Cooperativa Cafetalera de OlanchoHONDURASAixò ha estat la base del comerçde sempre,fins que alguns eslabons ja no deixencrèixer la resta.Si es trenquen certes cadenes, hi hacomunitats que abandoneni es perjudica el productei el consumidor.