Natros

Som Natros és un projecte que neix com a alternativa al model empresarial actual, centrat en el creixement continuat, que dificultaria la sostenibilitat, l’equitat i la responsabilitat empresarial tan desitjable i necessària avui dia. És per això que, al llarg del temps, oferirem productes que tinguin traçabilitat i que siguin justos per al productor així com també per als consumidors i usuaris.

A Som Natros també tenim la intenció de vincular-nos amb l’usuari dels nostres productes i de les nostres propostes de manera activa. Som Natros vol, en definitiva, generar comunitat i formar-ne part d’aquesta i és per això que també incloem el “vatros” com a motor d’aquest nou projecte.

Som Natros no només vol aportar productes de comerç just a la societat sinó que es vol implicar en l’entramat cultural d’aquesta. Som conscients de què la riquesa d’una comunitat rau també en la seva capacitat de crear i oferir eines per produir i mantenir cultura de qualitat. En aquest cas, la cultura que volem promoure des de Som Natros ha de tenir un esperit universalista, integrador i innovador. És per això que volem vincular la nostra marca i implicar-nos en aquelles propostes culturals i artístiques que siguin afins a la nostra filosofia.

som natros