Unim la cadena de valor

Participar a la cadena ens motiva a fer-la crèixer

Això ha estat la base del comerç de sempre, fins que alguns eslabons ja no deixen crèixer la resta.
Si estrenquen certes cadenes, hi ha comunitats que abandonen i es perjudica el producte i el consumidor.